Vår personal

Vårt team av kvalificerade vårdgivare

Teamet på Bentiro är certifierat, skickligt och erfaret, och har alltid patientens bästa intressen och välbefinnande i åtanke.

deana_edited.jpg

Deana Ericsson

Psykolog och verksamhetschef

Deanas kompetens bygger på hundratals neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar som gjorts tillsammans med barnpsykiater och psykologer under perioden 2013– pågående. Hon har arbetat som utredare på BUP och skolpsykolog. Utredningserfarenheten har framför allt höjt kompetensen avseende patienter som har många stressfaktorer i symtombilden: trauma, dysfunktionell uppväxt och psykisk ohälsa vilket förbättrat differentialdiagnostiken mellan neuropsykiatriska symtom och psykiatriska symtom samt hur intelligensnivå samverkar med dessa svårigheter. En djupare förståelse har också formats för flickor/tonårsflickor med psykisk ohälsa, där neuropsykiatriska symtom initialt kan vara väldigt svåra att upptäcka av olika skäl.

per_edited.jpg

Per Henriksson

Läkare och specialist i barn- och ungdomspsykiatri

Gällande Per Henrikssons kompetens var han pionjär avseende introduktionen av neuropsykiatriska utredningar inom BUP Stockholm 1994 och han har sedan dess hållit på med det. Bland annat har han arbetat som överläkare på BUP i många år. Han har föreläst om neuropsykiatri och barn med speciella behov på nära de flesta av Stockholms skolor samt för socialtjänsten i Stockholm.