top of page

Möt teamet

unnamed.jpg

Deana Ericsson

Leg. Psykolog och verksamhetschef

Deana har en psykologexamen med KBT-inriktning från Uppsala universitet och erhöll sin psykologlegitimation från socialstyrelsen 2013. 


Deanas kompetens bygger på tio års erfarenhet av breda neuropsykiatriska utredningar (ADHD/ADD, Autism & begåvning) av barn och ungdomar samt vuxna. 


Den långa utredningserfarenheten har förbättrat förståelsen för att upptäcka ADHD/ADD och Autism hos individer med psykisk ohälsa, multipla stressfaktorer i primära- och sekundära miljön samt hur individens intelligensnivå kan påverka eventuella neuropsykiatriska symtom. 

 

En djupare förståelse har också formats för patienter där neuropsykiatriska symtom initialt kan vara väldigt svåra att upptäcka av olika skäl. 

IMG_6029_edited_edited.png

Per Henriksson

Leg. Läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri och ansvarig läkare på Bentiro.

 

Per bidrog till introduktionen av neuropsykiatriska utredningar inom BUP Stockholm 1994, och han har sedan dess fortsatt med det. En sann pionjär inom neuropsykiatriska fältet för barn och ungdomar. Per är lika skicklig med vuxna klienter. 

Per har arbetat som överläkare på BUP i många år.

Han har föreläst om neuropsykiatri och barn med speciella behov på nästan alla Stockholms skolor samt för socialtjänsten i Stockholm.

IMG_6046_edited.png

Magnus Nilsson

Legitimerad läkare och specialist i barn- och ungdomsneurologi med habilitering och barn- och ungdomsmedicin.

Magnus har cirka 25 års erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar och har en bred kunskap inom både barnpsykiatri och barnneurologi.

 

Han har även publicerat flera vetenskapsartiklar.

bottom of page