top of page
Vinterlandskap

Bentiros historia

Sedan uppstarten år 2015 har Bentiro genomfört hundratals neuropsykiatriska utredningar för barn och ungdomar i åldrarna 1-18 år till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Västra Götalandsregion. Vi har en gedigen neuropsykiatrisk kompetens och hjälper både barn och vuxna. 

Bentiros vision

Vi strävar efter att skilja på neuropsykiatriskt fungerande och psykisk ohälsa hos alla våra klienter för att säkerställa att vi erbjuder just den behandlingen som klienten primärt behöver för att ta steg i rätt riktning mot ett mer tillfredsställande liv. Detta gör vi i bedömningssamtalet där vi tillsammans med klienten fastställer de mest verksamma och bidragande faktorerna till en bättre psykisk hälsa. 

 

Vårt mål är alltid att etablera en utredningsmiljö där klienterna är aktiva och delaktiga genom hela processen, från början till slut. Tydlig och effektiv kommunikation är av avgörande betydelse under utredningsprocessen för att ge våra klienter en djupare förståelse för de neuropsykiatriska diagnoser som kan fastställas.

 

 

 

 

Det innebär att vi strävar efter att förklara varför vi bedömer att sociala svårigheter, till exempelvis, bottnar i ADHD istället för Autism eller varför tvångshandlingar kan snarare förklaras av en underliggande Autism och att behandlingen bör fokusera på Autismen snarare än enbart tvångsbeteendena. Allt detta för att kunna erbjuda bästa möjliga stöd till klienten genom att ge rätt behandling vilket kräver rätt bedömning som vi kan erbjuda i och med vår långa erfarenhet av utredning och behandling vid NPF och/eller kombinerad med psykisk ohälsa. 

 

Vårt främsta mål är att hjälpa våra klienter att uppnå ett mer tillfredsställande liv. Vi upplever att de insikter vi får och de framsteg som görs under våra möten med klienter är ovärderliga och berikande för oss som professionella.

Och vi förblir ständigt uppdaterade med den senaste forskningen och de senaste versionerna av psykologiska instrument. Detta för att kunna bättre förstå och tillämpa de mest effektiva metoderna för att hjälpa våra klienter på bästa möjliga sätt.

Image by Alexander Grey
Image by Allef Vinicius
Porträtt av Leende Kvinna
bottom of page