IMG_2743_edited.png
Leg. Psykolog & verksamhetschef Deana Ericsson

 

Deana Ericsson har arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin; BUP i över tre år. Hon har de senaste åtta åren i princip uteslutande gjort neuropsykiatriska utredningar för att utreda funktionsnedsättningar såsom ADHD, ADD, Aspergers syndrom, tvångssyndrom och intellektuell funktionsnedsättning. Hon har även arbetat som skolpsykolog med fokus på skolpsykologutredningar och handledning av specialpedagoger. Vidare är hon platsansvarig för JeWe neuropsykiatriska utredningar i Skövde. Deana erhöll psykologexamen vid Uppsala universitet med KBT-inriktning. 

Leg. läkare och specialist i barn- och ungdomspsykiatri Per Henriksson 

 

Per har en mycket gedigen erfarenhet av arbete med neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar.