top of page
Child pilot aviator with airplane dreams of traveling in summer in nature at sunset_.jpg

Vi hjälper er med

NPF-utredning - ADHD/ADD och Autism samt begåvning

Barn och vuxna

En neuropsykiatrisk utredning består av flera pusselbitar, och alla är lika viktiga i slutprocessen där all information sammanvägs och analyseras av psykolog och barnpsykiater.​ Vi samlar information om patienten på olika sätt, till exempel: tidigare utredningar, journaler från relevanta vårdgivare och psykologtestning. Efter ett bedömningssamtal vet vi hur utredningen kan anpassas efter patientens behov och förutsättningar. Läs mer om bedömningssamtal i samband med utredning av barn, klicka på knappen: 

Flödesprocessen i en NPF-utredning som behöver cirka 5-6 träffar: 

Bedömningssamtal - information om frågeställning och utredningsförlopp. Kontrakt påskrives. Tider bestäms. Skattningsformulär delas ut. 

Psykologtestning till exempelvis med WAIS-IV, WISC-5 (digital), ADOS-3, ADI-R, CPT-3, SON-R. Psykologen bestämmer vilka tester som är relevanta och förklarar varför.

Tidsåtgång; cirka två timmar vid optimala testförhållanden där klienten medverkar som förväntat vilket sker för vuxna men för barn kan det ibland krävas ett mer omfattande upplägg för testning. 

Psykologintervju med föräldrar/anhörig - tar cirka 2 timmar. 

Läkarbedömning - en neurologisk undersökning sker för att utesluta somatiska orsaker till uppvisade svårigheter.

 

Tidsåtgång: cirka 30 minuter. För barn, ibland länge än så: cirka en timma. 

Återkoppling av neuropsykiatrisk bedömning till klient. Tidsåtgång: cirka en timma. 

Skolåterkoppling sker i barnutredningar, om föräldrarna önskar det, och via telefon/teams, 30 minuter.

Skriftliga utlåtanden postas till klient och består av max fyra delar: ett sammanfattande neuropsykiatrisk utlåtande, psykologutlåtande, läkarutlåtande och ett barnanpassat utlåtande.

Läkarintyg för omvårdnadsbidrag utfärdas i det fall NP-diagnoser konstaterats och postas till klient.

Vid fastställda NP-diagnoser utfärdas remiss vid önskemål till önskad vårdenhet för behandling. 

Ärendet avslutas endast när remissvar mottagits där det framgår att vår remiss har blivit accepterad och att behandling planeras för mottagen patient.

 

Ni kan vara helt säkra på att vi tar fullt ansvar för vårt arbete och ser till att ni blir mottagna av den vårdenhet som ni ska tillhöra efter avslutad utredning.  

bottom of page