Privat psykologmottagning i Skövde city

Bentiro utför neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar. För information om väntetid vänligen kontakta oss på Bentiro. 

 

Bt8S_Znw.png
Om oss

Vi som arbetar på Bentiro har mångårig erfarenhet inom specialistpsykiatrin för barn och ungdomar. Vi har god kompetens gällande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD/ADD och Aspergers syndrom och även lindrig utvecklingsstörning. Vi har också flerårig erfarenhet inom skolpsykologbranchen.

 

Ett barns beteende/symtom kan bottna i många förklaringsmodeller och det är komplext att differentiera mellan dessa förklaringsmodeller. Det är viktigt att noggrant undersöka varför ett barn uppvisar neuropsykiatriska/psykiatriska symtom. Vår erfarenhet är att ett barn lätt tillskrivs neuropsykiatrisk problematik när det egentligen handlar om andra faktorer t.ex. kan det handla om särbegåvning. Det är viktigt att få en djup förståelse för både barnet och de vuxna kring barnet. 

Utredningsprocessen

Alla neuropsykiatriska utredningar görs utifrån en bred frågeställning som fastställer begåvningsnivå och tar ställning till samtliga neuropsykiatriska diagnoser som t.ex. ADHD, ADD och autism. Samtliga neuropsykiatriska utredningar görs alltid av en eller flera psykologer och en barnpsykiatriker. 

Utredningstiden för en neuropsykiatrisk utredning varierar beroende på hur komplext ärendet är. Vissa tar 1-2 månader och andra utredningar tar mycket längre tid än så. 

  • Facebook - White Circle

Bentiro AB

Organisationsnummer 559053-1397

Måndag - Fredag     8:00 - 17:00
Lördag                       Stängt
Söndag                      Stängt

Telefonnummer: 0500-43 64 64